Vaši Naši

hovory k sobě

hovory k sobě - obrázek

hovory k sobě - obrázek

tři krátké dodatky k třem krátkým úryvkům z nesmrtelného díla Marka Aurelia Antonia "Hovory k sobě"

Budeš-li okolnostmi uvržen v jakýsi vnitřní nelad, rychle se uchyl v sebe sama a nedávej se strhnout z rytmu více než je nutno; neboť bezpečněji zvládneš niterný soulad, budeš-li se ustavičně k němu uchylovat.

jojo, dobrej rytmus, to je základ.
jakmile se člověk kýmkoliv, čímkoliv
nechá vyhodit ze svýho rytmu,
je zle, pak je taky sporný, kdo
může ten můj rytmus akceptovat.
není těch lidí mnoho. ovšem,
pakliže už někdo takový jest, bylo by navýsost
nepatřičné si tuto svatou osobu nepředcházet
a způsobit jí nějakou neuvážeností
sebemenší pohromu.
v mezích toho rytmu ovšem,
který trošku věci limituje.
soulad je velmi křehká věc.
musí se s ním zacházet velmi opatrně.
by nelad nikdy na dlouho
neopanoval mysl.

Nebuď ani ve svých činech povrchní, ani v hovorech neuvážlivý, ani ve svých představách netěkej, ani své duši nedovoluj, aby se dala úplně strhnout nebo aby vzkypěla, ani se v životě nepřipravuj o volnou chvíli!

povrchnost je metla, neuvážlivost a těkání,
duše, co si dovoluje vzkypět, samé pohromy,
hodně věcí v této oblasti nemám zcela
pod kontrolou, leč připravit se o volnou chvíli,
toho bych se nedopustil nikdy.

Rmoutíš-li se něčím vnějším, pak tě vlastně nezneklidňuje toto, nýbrž tvůj soud o tom. Ale vždyť je v tvé moci ihned to vyhladit. Jestliže tě tedy rmoutí něco, co vězí ve tvém smýšlení, kdopak ti brání, abys své stanovisko opravil? A podobně také, jestliže se rmoutíš proto, že nekonáš to a ono, co pokládáš za rozumné: pročpak to raději nekonáš než se rmoutit?

opravovat stanoviska, to je mé velké hobby.
vlastní soud o vnějších věcech
provádím důkladně
zneklidnění nenechám ve svém nitru
doutnat dlouho.
zármutku se neoddávám,
nýbrž konám jen a jen to,
co pokládám za rozumné. ovšem
opět v rámci možného
a v mezích svého rytmu,
který věci hodně limituje.
07.02.2013 10:14:40
stanislav vasina
stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one