Vaši Naši
New Age - obrázek

New Age - obrázek

2.

Na tom kameni ti to došlo. Jak moc se bojíš. Jaký jsi uzlík strachů.
Nevěděl jsi, proč ses na něj dostal a netušil, jak dopředu nebo dozadu a nezabít se.
A ten strach povolil.
A tys byl kamenem a kámen tebou?
Vrátil ses, až když vše ustalo. Zbyla jen dokonalá lhostejnost, kdo jsi.

1.

Můžeš se stát čím chceš?
Ženou, starcem, dítětem? Stromem, kamenem, vodou? Pouští, zvířetem?
Když se nebudeš bát. Až tě přejde strach, že se nevrátíš. Pak jde jít dozadu i vpřed...
Když budeš vědět, že ty nejsi?
Že jste. Tam, kde chcete. Ale to už prostě nemyslíš jen za sebe.

(Norsko. 1998)

Je mi to něčím trochu nepříjemné, ale musím uznat, že mé zájmy a preference jsou docela hodně souběžné s hnutím New Age. Nerad se někam zaškatulkovávám, ale když to vezmu kolem a kolem, tak kromě svého katolictví, které spíš beru jako takové ukotvení v času a prostoru, než abych chodil do kostela naslouchat kázání, jsou mi většinou myšlenky New Age mnohem bližší než křesťanská dogmata či jiné pevně dané myšlenkové konstrukty.

New Age je sice americká záležitost, vhodná spíše pro bohaté, kteří mají čas se zabývat meditacemi a jinými žerty, což je jářku nesympatické, ale na druhou stranu se hlavní princip New Age dá nazvat „nezávislým hledačstvím", kdy člověk nepolyká už předem připravenou duchovní krmi, jak tomu je u regulérních tradičních náboženství. New Age lze brát jako „postnáboženskou" spiritualitu, která si dovoluje tvrdit, že lidstvo stojí na prahu nového věku a chtě nechtě směřuje k novému vědomí.

New Age si vypůjčuje různé prvky z gnosticismu, alchymie, astrologie, neošamanismu, zen-buddhismu, hinduismu, taoismu i z křesťanství. A snaží se jaksi spojit kvality všech těchto směrů. Plus je moc příjemné, že není nikterak hierarchicky či jinak organizováno. Jedná se jen o zcela volnou síť lidí, co přemýšlejí více holisticky než tradičně „moderně" racionálně a mají potíže s přijetím konzumního šílenství.
 
Jak říká Allan Watts: Cest k jedinému je tolik, kolik je lidských životů. Každému podle jeho chuti - ale nač o to bojovat? Myslíte si, že Bůh sám sebe bere tak vážně? Já osobně jsem fascinován všemi náboženstvími. Ovšem jen potud, pokud se mne jejich příslušníci nepokoušejí přesvědčovat.

Nebo třeba Lewis Mumford: Člověk Nového věku by měl pochopit, že vše je jedno, vše se prolíná a závisí na sobě. Rozmanitost bytí je jen zdánlivá, neboť vše je tvořeno jedním základním principem, který spojuje zdánlivé protiklady.

Víc extrémně to pojímá John Randolph Price, který pravil: Já a Otec jsme jedno, a všechno, co má Otec, je moje. V pravdě jsem Kristus Boží.

A jak se k narůstajícímu problému "Co s New Age?" vyslovila katolická církev? Asi takto, slovy kardinála Godfrieda Daneelse: New Age je směsicí vědeckých poznatků, východní religiozity, psychologie a astrologie, která přitahuje hlavně lidi, hledající realizaci sebe sama. K nebezpečným aspektům tohoto hnutí patří kult podvědomí, který zneplatňuje křesťanské pojetí člověka, hříchu a modlitby jako aktu setkání s Bohem. New Age redukuje víru na zážitek vlastního já.

Pro většinu křesťanů je prostě New Age velmi egocentrické a Bohu nemilé. Ovšem dost často jsou krmeni polopravdami a snůškami nesmyslů o nějakém spiknutí a podobně. A vlastně ani dost dobře nemohou své názory konfrontovat s New Age, protože toto hnutí nemá žádné mluvčí nebo hodnostáře jako křesťanské církve.
 
07.02.2013 10:16:27
stanislav vasina
stanislav.vasina@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one